Velkommen

Algebehandling

Klimaet i Danmark med meget nedbør og fugtigt vejr i efteråret og om vinteren gør, at alger og mos har optimale betingelser for at gro på store flade arealer som for eksempel tage, facader, indkørsler, gangstier, terrasser, hegn og læ- og støttemure.

Mos, alger og lav sætter sig på og imellem tagpladerne, fliser, belægningssten og facader og resulterer i en grim grønlig overflade ofte med pletter, som skæmmer bygningens udseende.
Alger og mos formerer sig hurtigt, når det først har fået sat sig, og da det holder godt på fugten medfører det ofte skader i form af porøse tagsten og belægningssten, og især på taget kan det medføre større skader, hvis tagsten smuldrer eller på grund af frosten sprænger, og vand herefter kan trænge ind i konstruktionen.

Hvad gør en algebehandling?

Vi sprøjter et miljøvenligt væske på det område, som er angrebet for at desinficere det. Det medfører, at sporer og mikroorganismer langsomt bliver nedbrudt, mister sit rodfæste, går ud og falder af.  Den langsomme nedbrydning gør, at der efter endt behandling kan gå op til 10 måneder, før den fulde effekt kan ses, afhængig af hvor medtaget området har været. Alligevel vil et synligt resultat kunne ses med det samme. Selve behandlingen virker på al uønsket vækst på taget som for eksempel alger, mos, svamp og lav.

Hvis området er meget angrebet af alger og mos, som har siddet længe og haft gode muligheder for at formere sig, kan det være nødvendigt med 2 til 3 behandlinger, inden området er helt rent.

Hvornår skal jeg som hus- eller bygningsejer gribe ind?

Så hurtigt som muligt. Vi anbefaler at få tag, facade, fliser og andre belægninger behandlet allerede, inden skaden indtræffer for at forebygge fremfor at helbrede. Som ved så meget andet, så tager det længere tid før det angrebne område bliver pænt igen jo flere alger og jo mere mos, det har på sig . Samtidig minimerer du risikoen for skader i form af porøsitet og frostsprængninger ved at forhindre mos og alger i at få sat og formeret sig.

Ved at behandle og dermed beskytte dit tag, din facade, dine fliser og andre belægninger med et passende interval vil det altid fremstå pænt og rent og se indbydende ud. Samtidig bidrager det positivt til levetiden og er dermed en rigtig god investering på længere sigt.

Hvad tilbyder Alge expressen?

Vi tilbyder forebyggende og helbredende behandling af alger, mos, lav, svampe og anden uønsket vækst, som sætter sig på grund af det fugtige klima i Danmark, og vi tilbyder det på stort set alle udvendige overflader. Hvis du har en speciel opgave, som du er i tvivl om, vi kan hjælpe dig med, er du altid velkommen til at kontakte os for at rådføre dig med os.  Vi kommer ud til mange forskelligartede opgaver og har succes med dem alle.  Hvis vi er det mindste i tvivl om, vi kan løse opgaven, laver vi eventuelt efter aftale med kunden en lille prøve på et skjult sted, ellers takker vi nej til opgaven. Det kan for eksempel være, hvis der er tale om meget gamle bygningsmaterialer, hvor vi ikke med sikkerhed kan forudse, hvordan de reagerer ved kontakt med vores miljøvenlige produkt.

Årstid for algebehandling

Vi behandler tage, facader, fliser og andre belægninger hele året rundt. Der er ingen årstider eller måneder, der er bedre at behandle i end andre. Det eneste krav er tørvejr og minimum + 1 grad.